Yayın Kurulu

Yunus Furkan ArıcanYunus Furkan Arıcan | Editör

Yunus Furkan Arıcan, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2015 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika programında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projelerinde gönüllü olarak yer alan Yunus Furkan, şu anda İngiltere merkezli Research Turkey adlı düşünce kuruluşunda görev almaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları; emek piyasaları, sendikal örgütlenme, demokrasi ve kalkınma ve sosyal adalet teorileridir. PS:EUROPE akademi biriminde görev yapmaktadır.

İletişim: yfurkanarican@ps-europe.org