Yayın İlkeleri

Temel İlkeler

 • PS:EUROPE yayın politikası temel ilkelerini evrensel insan hakları beyannamesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin belirttiği ilkeler üzerinden kurar. Ayrıca PS:EUROPE yayın politikası, ekolojik düzenin, bio-çeşitliliğin ve doğanın korunmasını ilkesel bir duruş olarak kabul etmektedir. Bireysel ve toplumsal her türlü kimliğin demokratik prensipler temelinde yaşaması ve gelişmesini destekler ve kabul eder.
 • Buna göre, eşitlik, insanlık onuru, ifade özgürlüğü, adalet, hukukun üstünlüğü ve sosyal gelişim adına kadının siyasi ve sosyal süreçlere maksimum katılımı, ayrımcılığa karşı mücadele temel ilkeler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, ekonomi başta olmak üzere her türlü siyasi ve sosyal eşitsizliklere karşı ilkeli bir karşı duruş yayın politikasının temellerini oluşturmaktadır.
 • Yayın politikasına yol gösterecek temel düsturlar hiç bir ideoloji ya da belli bir görüşün değerleri ve ön kabullenimleri değil fakat demokrasi temelli eleştirel düşünce ve sürekli sorgulamadır.
 • Hiç bir yazı eşitsizlikleri tahkim edici, ayrımcılığı ve despotizmi savunan bir çizgide yer alamaz. Makaleler özcü içerik taşıyamaz ya da özcü argümanlar öne süremez. Eleştirellik, sürekli sorgulama, demokratik prensipler bu noktada yayın politikasının metodunu göstermektedir.

Yayın Politikası

 • Yazılar; haftalık ve 45 günlük tema yazıları olmak üzere iki gruba ayrılır.
 • Haftalık yazılar 500-800 kelime arası, tema etrafında şekillenen yazılar 1000-3000 kelime arası olmalıdır.
 • Konu seçimi yazara bağlı olarak değişebilen haftalık yazılar 7 gün içinde çıkmalıdır. Yazı işleri denetim birimi bu noktada gerekli koordinasyonu sağlar. Haftalık yazılar editör tarafından en hızlı şekilde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile ters düşmüyorsa sitede yayınlanır.
 • Tema etrafında şekillenen yazıların temasına tüm koordinatörlerin fikrini belirttiği kurul tartışmalarının ardından karar verilir.
 • Tema yazılarının rapor haline getirilmesi genel kurulda ve yönetim kurulunda koordinasyon halinde tartışılır ve gerekli görüldüğü takdirde rapor haline getirilebilir. Aynı şekilde tema yazılarının basılı hale getirilmesi de bu süreçten geçerek karara bağlanır.
 • Yazarların tema belirlenimini izleyen süreçte 30 günlük süresi olur, bu süre sonunda yazılan yazılar editör ekibine gönderilir. Editörlerin tema yazılarını değerlendirmek ve yazarlarla düzeltmeler üzerinde anlaşmak için 14 günlük süreleri vardır. Bu sürenin sonunda 44 günlük sürenin sonuna ulaşılır ve tema yazı girişleri yapılır.
 • Yayın politikası temel ilkelerini ihlal eden yazılar yayınlanamaz.
 • İntihal içerdiği tespit edilen yazı yayınlanamaz, yayın sonrasında intihal tespit edildiyse, söz konusu yazı kaldırılır ve durum sitede bir duyuru olarak belirtilir.
 • Yazılar yazılırken uzman okuyucuya yazıldığı kadar uzman olmayan okuyucuya da yazıldığı unutulmamalıdır. Bu görüş yazarlar yazılarını yazarken editör ekip tarafından onlara hatırlatılmalıdır. Bu durumda, yazarlar uzman olmayan okuyucuyu uzaklaştırmamak adına uzmanlık gerektiren kavramların aşırı kullanımından kaçınmalıdır.
 • Bakış açıları eleştirel, sorgulayıcı olmalıdır. Yeni tartışmalar ve yeni sorular ortaya koymayı denemelidir. Eleştirellik ve var olan eğilimleri tespit edebilmek yazıların en temel dinamiği olmalıdır.
 • PS:EUROPE; İngilizce ve Türkçe yazıları kabul etmektedir.
 • Yazılarını PS:EUROPE’a yollayan yazarlar, yazılarını kaynağı PS:EUROPE göstermek koşuluyla başka birimlere de gönderebilir.
 • Tablolar ve illüstrasyonlar anlamlılığı arttırmak için kullanılabilir.
 • Kaynakça ve son not kullanımı tercih edilmektedir.
 • Bir yazara eleştiri yazısı geldiğinde bu yazı yayın ilkeleri dışında olsa bile eleştirinin önceliği ilkesi gereği sitede yayınlanmalıdır (yazarın PS:EUROPE üyesi olmadığı ve bunun eleştiri yazısı olduğu belirtilerek).
 • Sitede yayınlanan yazılarda PS:EUROPE her türlü kullanım hakkına sahiptir.
 • Yazılardan doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk yazının sahibi olan yazara aittir. PS:EUROPE bu konuda sorumluluk sahibi değildir.