Etiket Arşivi: türkiye

“Bilgi Kirliliği” Gölgesinde Anayasa Referandumu: Yanlışlar ve Doğrular Neler?

Anayasacılık tarihimizde kara bir sayfayı işgal edecek önemli bir kırılma döneminden geçiyoruz. Anayasa değişikliği süreci ve içeriksel sorunlar, Landau’nun “suistimalci anayasacılık” kavramını hatırlatıyor. Şöyle ki; Temmuz ayında ilan edilen olağanüstü hal sürecinde; 1) Olağanüstü halin doğal sonucu olan, FETÖ’ye yönelik adli ve idari işlemlerde; adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, masumiyet karinesi gibi birçok temel hak ihlal ediliyor. ...

Devamını Oku »

Başkanlık Sistemine Dair Anayasa Değişikliği Teklifinin Düşündürdükleri

Uzun süredir tartışılan başkanlık sistemine dair nihayet cuma günü somut bir öneri geldi ve 21 maddelik teklif metninin TBMM’ye sunulması ile Anayasa değişikliği süreci resmi olarak da başlamış oldu. Özünde başkanlık sistemini içerdiği söylenen; fakat birçok yönüyle saf başkanlıktan ayrılan bir sistem öngören bu teklif birçok yönden sorunlar barındırıyor. Bu sorunları (i)teklifin ve değişiklik sürecinin usulüne ilişkin sorunlar ile (ii)teklif ...

Devamını Oku »

Temsilde Eşit Miyiz?

Türkiye’de genel seçimler, demokrasinin temel ilkelerinden olan temsilde eşitliği sağlıyor mu? Eğer sağlamıyorsa bu durumun arkasındaki temel saikler nelerdir? PS:EUROPE olarak bu sorular çerçevesinde, 2002 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerini masaya yatırdık. “Temsilde Eşit miyiz?” raporumuzun bulguları, Türkiye’de temsilde eşitsizliğin boyutlarını hem TBMM hem de il düzeyinde ortaya koyuyor. Dolayısıyla raporumuz, temsilde eşitlikten uzak bir tablo çizen Türkiye demokrasisi ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /2

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile gerçekleştirdiğimiz ve üç bölüm olarak yayınlanacak röportajın ikinci bölümünü paylaşıyoruz… Röportajın ilk bölümü için tıklayınız. Peki Türkiye’de farklı dinsel kimliklere sahip kişilerin ve grupların başka dinsel kimliğe sahip kişilerle ve gruplarla bir arada yaşamak gibi bir iradesi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mevcut sorunları ve insanların kendilerinden farklı olan kimliklerle ilgili kafalarındaki soru ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /1

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile  “periyodik olarak tartışılan bir konu” olarak laiklik, Türkiye’de laikliğe yüklenen anlamlar ve bir arada yaşamanın gereği olarak Türkiye’de nasıl bir laikliğe ihtiyaç olduğu üzerine konuştuk. Röportaj, Doç. Dr. Murat Somer’in Türkiye’de demokratik laikliğin nasıl yer edinebileceğine dair önerileri, Türkiye’de farklı kimlik gruplarına yaklaşımlar, laikliğin inşasında örnek alınabilecek ülkeler ve Avrupa’daki mevcut ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Laiklik?

Dillere pelesenk olmasına rağmen bazı çevrelerin şu veya bu sebeple ısrarla anlayamadığı veya bilinçli olarak anlamak istemediği bir durum var. Tekrarlayalım: Devletler değil, -eğer tercih ediyorlarsa- insanlar dindar olur. Burada kilit nokta “tercih”tir, yani inancın insan iradesiyle olan doğrudan bağıdır. Evet, inanç bir irade alanıdır; devletin -insan hakları ihlali gibi elzem bir durum söz konusu olmadığı takdirde- müdahale edemeyeceği bir ...

Devamını Oku »