Etiket Arşivi: laiklik

“Din-Toplum-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi” Raporu

Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye ortaklığı ile Malatya’da sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantısı sonucunda Seren Selvin Korkmaz, Edgar Şar ve Alphan Telek tarafından hazırlanan “Din-Toplum-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi” raporumuz yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /3

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile gerçekleştirdiğimiz ve üç bölüm olarak yayınladığımız röportajın son bölümünü paylaşıyoruz… Röportajın ilk bölümü için tıklayınız. Röportajın ikinci bölümü için tıklayınız.  AKP’nin parti dokümanlarında, partinin “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü” sevmeyi prensip edinerek farklılıklara hoşgörüyle yaklaşacakları taahhüt ediliyor. Parti, 14 yıldır tek başına iktidar. Siz bu 14 yıllık süreçte hükümetin özelde dinsel kimlik gruplarına, genelde ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /2

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile gerçekleştirdiğimiz ve üç bölüm olarak yayınlanacak röportajın ikinci bölümünü paylaşıyoruz… Röportajın ilk bölümü için tıklayınız. Peki Türkiye’de farklı dinsel kimliklere sahip kişilerin ve grupların başka dinsel kimliğe sahip kişilerle ve gruplarla bir arada yaşamak gibi bir iradesi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mevcut sorunları ve insanların kendilerinden farklı olan kimliklerle ilgili kafalarındaki soru ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /1

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile  “periyodik olarak tartışılan bir konu” olarak laiklik, Türkiye’de laikliğe yüklenen anlamlar ve bir arada yaşamanın gereği olarak Türkiye’de nasıl bir laikliğe ihtiyaç olduğu üzerine konuştuk. Röportaj, Doç. Dr. Murat Somer’in Türkiye’de demokratik laikliğin nasıl yer edinebileceğine dair önerileri, Türkiye’de farklı kimlik gruplarına yaklaşımlar, laikliğin inşasında örnek alınabilecek ülkeler ve Avrupa’daki mevcut ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Laiklik?

Dillere pelesenk olmasına rağmen bazı çevrelerin şu veya bu sebeple ısrarla anlayamadığı veya bilinçli olarak anlamak istemediği bir durum var. Tekrarlayalım: Devletler değil, -eğer tercih ediyorlarsa- insanlar dindar olur. Burada kilit nokta “tercih”tir, yani inancın insan iradesiyle olan doğrudan bağıdır. Evet, inanç bir irade alanıdır; devletin -insan hakları ihlali gibi elzem bir durum söz konusu olmadığı takdirde- müdahale edemeyeceği bir ...

Devamını Oku »

Yeniden Düzenleme Aracı Olarak: Laiklik

Ocak ayında Charlie Hebdo dergisine karşı yapılan saldırılar Fransa başta olmak üzere birçok yerde sekülerizm ve ifade özgürlüğü kavramlarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye’de ise Charlie Hebdo’ya karşı yapılan saldırılardan önce laiklik tartışması son yıllardaki en yüksek noktasına varmıştı. Solda yer alan yazarların laiklik ile ilgili yazıları önemli gazetelerin köşelerinde yerini aldı. Sadece sol düşünürler değil liberal kesimde de sekülerizm üzerine ...

Devamını Oku »

Fransa, Medeniyetler Çatışması ve Laiklik

Fransa, Medeniyetler Çatışması ve Laiklik

Charlie Hebdo (CH) saldırısı, olduğu günden (7 Ocak 2015) itibaren üç hafta boyunca dünyanın birçok ülkesinde gündemin en üst basamaklarındaki yerini korudu. Yapılan birçok analizde, bu saldırının ‘Fransa’nın 11 Eylül’ü’ olduğu fikrinin ağır bastığını gördüm. Fakat bence asıl önemli olan bu saldırının, sonuçları itibariyle de 11 Eylül’e benzeyip benzemeyeceği. 11 Eylül’ün ardından tüm dünya, hakim Bush doktriniyle birlikte, 21. Yüzyıl’ın ...

Devamını Oku »