Direktörler

Alphan Telek | Türkiye Direktörü           Alphan Telek

Alphan Telek, Sciences Po Paris doktora adayıdır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü dereceyle bitirip, lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yüksek lisans programına başladı. 2016 yılında İranlı entelektüellerin siyasal sekülerizm söylemlerini esas aldığı yüksek lisans teziyle buradan mezun oldu. Halen aynı enstitünün doktora programında çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları siyaset felsefesi (eşitlik ve özgürlük), siyaset teorisi, sekülerizm çalışmaları, modern İran ve Türkiye tarihi ve sosyolojisidir. PS:EUROPE kurucu ekip üyeleri arasında yer almaktadır.

İletişim: alphantelek@ps-europe.org

 

Seren Selvin Korkmaz | Akademik Çalışmalar Eş-DirektörüSeren Selvi

Seren Selvin Korkmaz araştırmalarına Yale Üniversitesi MacMillan Center for International and Area Studies’te devam etmektedir. Korkmaz; lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden almıştır ve aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları karşılaştırmalı siyaset, sosyal dışlanmanın ekonomi politiği, kimlik politikası, kent politikası, demokratikleşme ve Türkiye siyasetidir. Korkmaz; Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve Boğaziçi Üniversitesi’nde de çeşitli derslerin ve projelerin asistanlığını yürütmüştür. Sivil toplum alanında da çalışmalarını sürdüren Korkmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinde çalışmış; birçok kongre, çalıştay ve seminerde konuşmacı ve organizatör olarak yer almıştır. Seren Selvin Korkmaz; Friedrich Ebert Stiftung Türkiye tarafından “genç liderler” programına katılmaya hak kazanmış; Türkiye’de ve Almanya’da eğitimlere katılmıştır.

İletişim: selvinkorkmaz@ps-europe.org

 

Edgar Şar | Akademik Çalışmalar Eş- Direktörü

Edgar Şar, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü dereceyle bitirip, lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, ‘Laiklik ve Demokrasi İlişkisi: 2000’lerde Türkiye Örneği’ başlıklı teziyle tamamlayan Edgar Şar, aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Mayıs 2017’de European University Institute tarafından Siyaset Bilimi Doktora Programı’na kabul edilen Edgar Şar, güncel araştırmalarında laikliğin çağdaş siyaset teorisindeki anlamları ile Türkiye ve Ortadoğu’da din-devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşme üzerine etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında laiklik ve demokrasi kuramları, din sosyolojisi, Türkiye siyaseti ve anayasa hukuku bulunmaktadır. PS:EUROPE kurucu ekip üyeleri arasındadır.

İletişim: edgarsar@ps-europe.org

 

Aslıcan SezerAslıcan Sezerİdari İşler Direktörü

Aslıcan Sezer, lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2011-2012 öğrenim yılını Erasmus öğrencisi olarak Fransa Rouen Üniversitesi’nde geçirdi. Öğrenimi süresince Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi’nde ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nda stajını tamamladı. Uluslararası Pazarlama Uzmanı olarak özel bir firmada görev aldı. Şu anda Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programında öğrenimini sürdürmektedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. PS:EUROPE kurucu ekip üyeleri arasındadır.

İletişim: aslicansezer@ps-europe.org