Makaleler

“Bilgi Kirliliği” Gölgesinde Anayasa Referandumu: Yanlışlar ve Doğrular Neler?

Anayasacılık tarihimizde kara bir sayfayı işgal edecek önemli bir kırılma döneminden geçiyoruz. Anayasa değişikliği süreci ve içeriksel sorunlar, Landau’nun “suistimalci anayasacılık” kavramını hatırlatıyor. Şöyle ki; Temmuz ayında ilan edilen olağanüstü hal sürecinde; 1) Olağanüstü halin doğal sonucu olan, FETÖ’ye yönelik adli ve idari işlemlerde; adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, masumiyet karinesi gibi birçok temel hak ihlal ediliyor. ...

Devamını Oku »

Kent Mekânlarına Dair Memnuniyetsizliklerin İletişiminde Güncel Bir Yöntem Olarak Kültürel Aktivizm ve Occupy Hareketi

“Kentler—kendilerini çevreleyen banliyöleri ile birlikte—neoliberal strateji deneyleri, […] kentsel kalkınma kurum ve kuruluşları, kamu-özel sektör ortaklığı […] için önemi gittikçe artan coğrafi hedefler ve kurumsal laboratuarlar haline gelmektedir. Bu tür neoliberal strateji deneylerinin temel amacı, kent mekânını pazara yönelik ekonomik büyümeye ve seçkin kesimin tüketimine yönelik olarak harekete geçirmektir.”1 Brenner ve Theodore’a ait düşünce dizisinin de tarif ettiği gibi, günümüz ...

Devamını Oku »

Başkanlık Sistemine Dair Anayasa Değişikliği Teklifinin Düşündürdükleri

Uzun süredir tartışılan başkanlık sistemine dair nihayet cuma günü somut bir öneri geldi ve 21 maddelik teklif metninin TBMM’ye sunulması ile Anayasa değişikliği süreci resmi olarak da başlamış oldu. Özünde başkanlık sistemini içerdiği söylenen; fakat birçok yönüyle saf başkanlıktan ayrılan bir sistem öngören bu teklif birçok yönden sorunlar barındırıyor. Bu sorunları (i)teklifin ve değişiklik sürecinin usulüne ilişkin sorunlar ile (ii)teklif ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /3

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile gerçekleştirdiğimiz ve üç bölüm olarak yayınladığımız röportajın son bölümünü paylaşıyoruz… Röportajın ilk bölümü için tıklayınız. Röportajın ikinci bölümü için tıklayınız.  AKP’nin parti dokümanlarında, partinin “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü” sevmeyi prensip edinerek farklılıklara hoşgörüyle yaklaşacakları taahhüt ediliyor. Parti, 14 yıldır tek başına iktidar. Siz bu 14 yıllık süreçte hükümetin özelde dinsel kimlik gruplarına, genelde ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /2

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile gerçekleştirdiğimiz ve üç bölüm olarak yayınlanacak röportajın ikinci bölümünü paylaşıyoruz… Röportajın ilk bölümü için tıklayınız. Peki Türkiye’de farklı dinsel kimliklere sahip kişilerin ve grupların başka dinsel kimliğe sahip kişilerle ve gruplarla bir arada yaşamak gibi bir iradesi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mevcut sorunları ve insanların kendilerinden farklı olan kimliklerle ilgili kafalarındaki soru ...

Devamını Oku »

Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Laiklik Anlayışları ve Laikliğin Geleceği /1

Murat Somer Milada Dönüş laiklik

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer ile  “periyodik olarak tartışılan bir konu” olarak laiklik, Türkiye’de laikliğe yüklenen anlamlar ve bir arada yaşamanın gereği olarak Türkiye’de nasıl bir laikliğe ihtiyaç olduğu üzerine konuştuk. Röportaj, Doç. Dr. Murat Somer’in Türkiye’de demokratik laikliğin nasıl yer edinebileceğine dair önerileri, Türkiye’de farklı kimlik gruplarına yaklaşımlar, laikliğin inşasında örnek alınabilecek ülkeler ve Avrupa’daki mevcut ...

Devamını Oku »

Brown Bag “Yas ve Toplumsal Hafıza” Seminer Raporu

Yas tutmanın dahi iktidarlar tarafından tahakküm altına alınması ve bu yolla “öteki” olanın, geride kalanlarla birlikte, öldükten sonra da cezalandırılması tarih boyunca sık sık karşımıza çıkan bir durum. “Öteki” olarak kurgulananın yok sayılması bir taraftan şiddeti uygulayan için kolaylaştırıcı bir alanken bir taraftan da geride kalanlar üzerinde yaratılan bir korku ve yıldırma mekanizması olarak var oluyor. Judith Butler’ın “Kimin yaşamı ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Laiklik?

Dillere pelesenk olmasına rağmen bazı çevrelerin şu veya bu sebeple ısrarla anlayamadığı veya bilinçli olarak anlamak istemediği bir durum var. Tekrarlayalım: Devletler değil, -eğer tercih ediyorlarsa- insanlar dindar olur. Burada kilit nokta “tercih”tir, yani inancın insan iradesiyle olan doğrudan bağıdır. Evet, inanç bir irade alanıdır; devletin -insan hakları ihlali gibi elzem bir durum söz konusu olmadığı takdirde- müdahale edemeyeceği bir ...

Devamını Oku »

Eşitsizlikler ve Türkiye’de Eşitsizlik Alanları

Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile eşitsizlikler ve Türkiye’de eşitsizliklerin alanı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Büşra Ersanlı, Türkiye siyasal kültürünün eşitlik anlayışından yoksun bireyler yarattığını ve bunun eğitim yoluyla sürekli kendini ürettiğini, eğitim sisteminin insanları mankurtlaştırdığını belirtiyor. Söyleşiye, eşitsizliğin tanımı ve kökeni ile ilgili Ersanlı’ya yönelttiğimiz sorularla başladık…   Eşitsizlik nedir? Eşitsizliği nasıl tanımlarsınız? Eşitsizliği en iyi, antroposentrik bakış açısından kurtularak ...

Devamını Oku »

1 Kasım Seçimleri: Neden ve Nasıl?

1 Kasım 2015 günü Türkiye, bir buçuk yıl içinde dördüncü kez sandığa gitti. Sıkça vurgulanan ‘sandık yorgunluğu’na rağmen seçime katılım oranının yüksek olduğunun altını çizelim (%87,6). Bu seçimlerle birlikte AKP, beş aylık bir aradan sonra 13 yıldır sahip olduğu meclis çoğunluğunu -%49,6’lık bir oyla- bir kez daha kazanarak, dördüncü kez tek başına hükümet kurma imkanını elde etti. Bu sonucun beklenmedik ...

Devamını Oku »