Brown Bag Seminerleri #5: Küreselleşmenin ve Liberalizmin Geleceğini Düşünmek

2008 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz ve bu krizin tetiklediği gelişmelerin yarattığı çok boyutlu sonuçlar, ulusal ve uluslararası düzeyde konjonktürel etkiler yaratmakla kalmamış, Soğuk Savaş sonrası dönemin yaygın olarak kabul gören normlarını tehdit eder duruma gelmiştir. Yunanistan’da başlayan ve etkisini birçok Avrupa ülkesinde gösteren ekonomik kriz, bu ülkelerdeki geleneksel merkez siyasetin iflas ettiği ve sağ ve sol kanat popülist partilerin ciddi iktidar alternatifi haline geldikleri bir süreci beraberinde getirmiştir. Özellikle liberalizmin kalesi olan ülkelerde yükselen sağ popülizmin yaygın olarak kullandığı söylem, Batı’nın geleneksel liberal değerlerinin ve küreselleşmenin geleceğini tartışmaya açmıştır. PS:EUROPE Brown Bag Seminerlerinin beşincisinde  içinde bulunduğumuz bu durumun küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki neden ve sonuçlarını ve bu sonuçların Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğini küreselleşmenin ve liberalizmin geleceği çerçevesinde tartışacağız.

Aslı Silahdaroğlu Bekmen’in moderatör, Doç. Dr. Evren Balta ve Doç. Dr. Ümit Akçay’ın konuşmacı olarak katılacağı seminerde Brown Bag’lerimiz de hazır olacak.

Akademisyenler, aktivistler ve genç araştırmacıların konuşmacı olarak davet edildiği Brown Bag Seminerleri, konuşmacılar kadar katılımcıların da aktif katılımının hedeflendiği bir formata sahiptir. Seminerler, konuşmacıların aktarımlarının ardından katılımcıların sorularıyla diyalog şeklinde interaktif olarak ilerlemektedir.

Brown Bag Seminerleri; sosyal bilimciler ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerde yer alan aktivistleri bir araya getirerek belirli konuların farklı bakış açıları ve izlenimler doğrultusunda tartışılmasını sağlamasının yanı sıra genç araştırmacılar için de bir kürsü olanağı sunmaktadır.

“Küreselleşmenin ve Liberalizmin Geleceği” başlıklı  Brown Bag Seminerine katılım için 11 Ocak 2017 Çarşamba tarihine kadar linkte bulunan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir: https://goo.gl/aQe6Zf

*Afişi Büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

 

x

Check Also

Ortadoğu'da Değişen Dinamikler

Ortadoğu’da Değişen Dinamikler: Rejim, Siyaset, Toplumsal Yapı

Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE) ve Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ortaklığıyla düzenlenen ...

Din-Toplum-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi

Din-Toplum-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi

Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliğinin ortaklığıyla düzenlediğimiz “Din-Toplum-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi” başlıklı seminer, çeşitli siyasal partiler ...

Akademik Yazım Atölyesi gerçekleştirdik!

PS:EUROPE 2017 bahar döneminin ilk sertifika programı olan Akademik Yazım Atölyesi’ni 11 Mart 2017 tarihinde ...

Akademik Yazım Atölyesi Başvuruları Başladı!

Avusturya merkezli, Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE), 2017 bahar döneminin ilk sertifika programını ...

PS:EUROPE Tea Talks #1

PS:EUROPE Tea Talks serisinin ilki 23 Şubat 2017 tarihinde Türkiye’nin saygın akademisyenleri ve genç sosyal ...

“Bilgi Kirliliği” Gölgesinde Anayasa Referandumu: Yanlışlar ve Doğrular Neler?

Anayasacılık tarihimizde kara bir sayfayı işgal edecek önemli bir kırılma döneminden geçiyoruz. Anayasa değişikliği süreci ...

Brown Bag “Küreselleşme ve Liberalizmin Geleceğini Düşünmek” Raporu

PS:EUROPE olarak gerçekleştirdiğimiz 5. Brown Bag toplantımızda güncel koşulların küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki neden ...