Araştırmacılar

Didem SeyisDidem Seyis | Araştırmacı

Didem Seyis, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesiniyse Türkiye’nin eğitim sisteminde son dönemde gerçekleşen değişiklikler üzerine yaptığı araştırmasıyla Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Yüksek lisansı sırasında TÜBİTAK tarafından fonlanan resel Eşitsizlikler ve Vatandaşlık: Türkiye’de Amerikan Pasaportuna Sahip Kişiler Üzerinden Vatandaşlık Pratikleri başlıklı projenin araştırma görevliliğini yaptı. Yüksek lisansının hemen ardından Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Etki Forumu’nun yürüttüğü Türk-Ermeni Barış Girişimi projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. PS:EUROPE’taki görevinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Didem Seyis, eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliğinde yürütülen Avrupa’da Yaşayan Türklerin Oy Verme Davranışları ve 2015 Türkiye Genel Seçimleri başlıklı projede araştırmacı olarak görev almaktadır. İlgi duyduğu araştırma alanları Siyaset Sosyolojisi, Kimlik Siyaseti, Siyasal İslam, Dini Cemaatler ve Göç Çalışmalarıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. PS:EUROPE kurucu ekip üyeleri arasında yer almaktadır.

İletişim: didemseyis@ps-europe.org

 

Gülçin KarabağGülçin Karabağ | Araştırmacı

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Bir Direniş Örneği Olarak Novamed Grevi: Neoliberal Kapitalist Yeniden Yapılanma Sürecinde Emek ve Sendikal Hareket” başlıklı teziyle lisans derecesini tamamladı. 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde Erasmus öğrenci değişimi programıyla Almanya-Bonn Üniversitesi’nde bulundu. 2012-2017 yılları arasında Munzur Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (öyp) araştırma görevliliği yaptı. “Türkiye’de Siyasi Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları” başlıklı Tübitak 1001 projesi kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir. Yüksek Lisans tezinin başlığı “TÖB-DER ve Sol Siyaset”tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora yapmaktadır. AÇEV’de gönüllü eğiticilik yapmaktadır. Başlıca akademik ilgi ve araştırma alanları: Neoliberal kapitalist dönem emek-sermaye ilişkileri, kadın emeği, Türkiye sol tarihi, siyaset sosyolojisi, sınır çalışmaları, Ortadoğu ve Kürt çalışmaları.

İletişim: gulcinkarabag@ps-europe.org

 

 Tuğçe Erçetin | Araştırmacı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde doktora çalışmasına devam eden Tuğçe Erçetin, eş zamanlı olarak yine aynı üniversitede Tübitak’ın katkı sağladığı bir projede proje asistanı olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans derecesini Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayarak Türkiye’de Yaşayan Ermeniler üzerine tezini anket çalışması ile tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans derecesini ise Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde Soğuk Savaş Döneminde Sıradan İnsanların Yazığı Milliyetçi Şiirler üzerine tezini tamamlamıştır. Tuğçe Erçetin, lisans derecesini Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü “Üstün Başarı” ödülü ve derecesiyle bitirmiştir. Daha önce Posta gazetesinin internet sitesinde köşe yazılarını ise Türkiye’de yaşayan azınlıkların hikayelerini toplayarak sunmuş olmaka birlikte, Türkiye’nin siyasal gündemini yorumlamıştır. İlgi duyduğu araştırma alanları Popülizm, Çatışma ve Barış Çalışmaları, Kimlik Çalışmaları, Siyasal Psikoloji, Azınlık Çalışmaları ve Milliyetçilik. İngilizce bilmektedir.

İletişim: tugceercetin@ps-europe.org

 

 Pınar Bilgiç | Araştırmacı

Pınar Bilgiç, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 2 yıl özel sektörde proje mimarı ve proje koordinatörü olarak, daha sonra 2 yıl Ankara Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde memur kadrosunda proje kontrol mimarı olarak görev yaptı. Kamu sektörünün politik ortamındaki deneyimi, mimarlık ve tasarım perspektifini genişletti ve kent ve kent yönetimi araştırmaları mesleki ilgi alanlarının odağı haline geldi. ODTÜ’de Yapı Bilimleri Kürsüsü’nde devam etmekte olan yüksek lisans çalışmalarını 2014 yılında donduran Pınar Bilgiç, Avrupa Komisyonu bursu kazanarak kabul edildiği ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Mundus Urbano-Kentsel Kalkınmada Uluslararsı İşbirliği yüksek lisans programını tamamladı. Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde (Technische Universität Darmstadt) ve Fransa’da Grenoble Üniversitesi Şehircilik Enstitüsü’nde (Université Grenoble Alpes-Institut d’Urbanisme Grenoble) yürüttüğü çalışmalar çoğunlukla kentsel kalkınma konusunda Ankara ve Türkiye örnekleri ile küresel ölçekteki örneklerin birlikte değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Mayıs 2017 itibariyle Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmaları ise, Frankfurt metropol bölgesinde artan konut ihtiyacını karşılamak için üretilen mekân etkinleştirme stratejilerinin bölgesel yönetimine odaklanmakta ve güncel teorik söylemler ile hayata geçirilmekte olan uygulamaları etkin bir biçimde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim: pinarbilgic@ps-europe.org

Uğur Tabak | Araştırmacı

Uğur Tabak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2013 yılında bitirip lisans derecesini almıştır. 2016 yılına kadar İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini yürüten Uğur Tabak, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programında yüksek lisans öğrenimini sürdürmüştür. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlayan Uğur Tabak, “Türkiye’de Serbest Seçim Hakkı” başlıklı teziyle aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Uğur Tabak, aynı üniversitede doktora öğrenimine devam etmektedir. Öte yandan 2012 yılından beri insan hakları konusunda haber ve yayınlar yapmakta olan İkarus Dergi’nin kurucu yazarları arasında olan Uğur Tabak’ın akademik ilgi alanları arasında uluslararası insan hakları hukuku ve anayasa hukuku yer almaktadır.

İletişim: ugurtabak@ps-europe.org

 Bengi Süllü| Araştırmacı

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu ve 2015 yılında University College London Kent Çalışmaları Programı’ndan yüksek lisans derecesini “Geographies of Children’s Play in the Context of Neoliberal Restructuring in Istanbul” adlı master teziyle aldı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’nda staj yaptı ve dezavantajlı gruplardan gelen çocukları destekleyen sivil toplum kuruluşlarında gönüllü oldu. Sürdürülebilirlik danışmanı olarak bir projenin sosyal etki analizinde görev aldı. Ekim 2016’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Doktora Programı’na başladı. Kasım 2016’dan beri İstasyon – TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında kent coğrafyası ve sosyolojisi, katılımcı planlama, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal etki ölçümü bulunmaktadır.

İletişim: bengisullu@ps-europe.org